Provincie Noord-Holland

Beating the Blues: ondersteunend beslisschema controlerende, curatieve maatregelen

Hieronder kunt u een eerste aanzet maken welke curatieve maatregelen voor uw situatie ingezet zouden kunnen worden. Welke maatregelen mogelijk geschikt zijn is afhankelijk van een aantal systeemkenmerken en/of snelle actie gewenst is. De uitkomst is indicatief, elke situatie is uniek en vergt maatwerk.


Stap 1: Vragenlijst

1. Is er sprake van een drijflaag?

2. Is een snel effect van een maatregel gewenst? (Directe gezondheidsrisico’s en/of stankproblematiek)

3. Is de bedreigde locatie klein genoeg (ca., 5 ha), of te isoleren van de rest van het watersysteem?

4. Heeft het systeem een temperatuur spronglaag (het is een ‘diep’ water)?